60+

Najava susreta umirovljenika u Malom Kartecu, te važnost vježbanja u trećoj dobi...