60 +

Tema: Rad Matice umirovljenika PGŽ. Pripremaju li se na prosvjed? Gdje je populacija  umirovljenika danas u društvu?