AUTOHTONI PROIZVODI

Kvalitetni domaći proizvodi cijeloga tjedna na Korzu, u Županiji održan sastanak na temu promocije otočnih proizvoda