CRVENI KRIŽ

Karin Kuljanić nova je predsjednica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.