DOBAR POČETAK SEZONE

Otok Cres bilježi odlične turističke rezultate, sve više gostiju iz Francuske