GRAD RIJEKA - SOCIJALNA SKRB

Predstavljena nova prava u riječkom programu socijalne skrbi