HRANA - POLITIKE I NOVAC

Hrana - politike i novac, konferencija održana u Rijeci. Kako smanjiti bacanje i povećati doniranje hrane. Udruga Centar za kulturu dijaloga