HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Hrvatska poštanska banka otvorila je novouređenu poslovnicu u Rijeci u Trpimirovoj ulici 3B.