IZBORNO SUČELJAVANJE KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKA

IZBORNO SUČELJAVANJE KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKA U PROGRAMU KANALA RI.
U PETAK, 18. SVIBNJA, 20.30!