IZLOŽBA NA AKADEMIJI PRIMJERENIH UMJETNOSTI

Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, otvorena je završna izložba studenata, slikarstva , kiparstva i grafike te kolegija stripa i ilustracije.