KLIMATSKE PROMJENE

Europska komisija je u travnju 2013-te godine usvojila strategiju Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama te je objavila niz dokumenata kako bi državama članicama, koje još nisu izradile svoje nacionalne strategije, olakšala tijek pripreme za izradu istih.