KONOBARA NI ZA LIJEK

Ove školske godine upisan 271 srednjoškolac manje nego lani, u Crikvenici i na Rabu nitko neće u konobare