KRENULA OBNOVA GUVERA

Sredstvima županije i ministarstva kulture sanira se zapušteni prostor nekadašnjeg Pythona