KVARNER HEALTH

Thalassotherapia Opatija jedna je od članica klastera zdravstvenog turizma Kvarnera. Razgovarali smo o esteskoj kirurgiji.