MOZAIK

Svoje djelovanje i planove za budućnost u ovoj su nam emisiji predstavili pripadnici mađarske i bošnjačke nacionalne manjine.