NADZOR BRZINE

Akcija uspjela. Na 29 lokacija diljem županije zabilježeno 139 slučajeva prekoračenja dopuštene brzine