NOVA UPUTA ZA PLOVILA IZVAN EU

Carinska uprava predstavila novu uputu koja se tiče vlasnika plovila s prebivalištem izvan Europske unije, a čije je plovilo stacionirano na području Hrvatske