OPASNOST UVIJEK PRIJETI

Područje Kvarnera izrazito je rizično kada se govori o onečišćenju mora, a Primorsko-goranska županija spremna je za potencijalne nezgode