PLANET RI

Tim riječkih znanstvenika proveo je opsežno istraživanje vezano za prediktivno modeliranje mikrobiološke kakvoće mora, a rezultat toga je da je njihov rad pod nazivom Vremenske varijacije i prediktivno modeliranje mikrobiološke kakvoće mora.