PLAVO OKO

U Prirodoslovnom muzeju Rijeka predstavljena je aplikacija Plavo oko koja je namijenjena sustavnom bilježenju podataka o pojavama morskih organizama i onečišćenja mora s ciljem proširenja znanja o moru i njegovoj učinkovitoj zaštiti, a namijenjena je svima.