PRIMANJE UČENIKA

Škole partneri na projektu Let's build Europe together posjetile Primorsko-goransku županiju.