PRIMORSKA KUĆA

Stara i trošna kuća postaje primorska ljepotica s autohtonom ponudom jela i suvenira