RASTU CIJENE

Od rujna, građani grada Rijeke i okolice plaćati će duplo veću cijenu zbrinjavanja komunalnog otpada