RIJEČKA OSNOVNA WALDORFSKA ŠKOLA

Škola bez ocjena i udžbenika – bili smo na Danu otvorenih vrata Osnovne waldorfske škole u Rijeci