ŠKOLA KOZALA - PROJEKT

Nasilje je rastući problem među vršnjacima te se zbog toga organiziraju razne prezentacije za njegovu prevenciju i smanjivanje. Osnovna škola Kozala osvijestila je taj problem priključivši se projektu Accepto ( Prihvaćam sebe i prihvaćam druge ) u okviru programa Erasmus +, te tako postala ovogodišnjim domaćinom inozemnih sudionika.