SVJETSKI DAN PARKINSONOVE BOLESTI

U Primorsko - goranskoj županiji preko tisuću ljudi ima Parkinsonovu bolest.