UČIONICA

Upis djece u prvi razred osnovne škole. Je li preuranjen sa 6 godina?