UČIONICA

Mala škola protokola namijenjena je zaposlenicima ministarstava, županija, gradova i općina koji već rade na poslovima protokola ili svima onima koji o poslovima protokola žele znati i naučiti više o važnosti protokola u nacionalnim, lokalnim i regionalnim okvirima, sinergiji protokola i odnosa s javnošću, protokolarnim pravilima te pravilima osobnog i službenog dopisivanja.