UČIONICA

OŠ Petar Zrinski Čabar, Strojarska škola Rijeka, poteškoće u čitanju, povijest grada Rijeke