UČIONICA

- Posjetili smo učenike u OŠ Nikola Tesla koji su nam rekli zašto se mora ići u školu, koji su predmeti važni i što će biti kad odrastu
- Odjel za matematiku Sveučišta u Rijeci, u 2017. godini na  Odjelu osmišljena, i od strane Senata odobrena, dva programa cjeloživotnog obrazovanja Pisanje matematičkog teksta – LaTeX i Matematički origami