UKLJUČI S(V)E

Udruga za Down sindrom - Rijeka 21 
- aktivnosti Udruge, planovi, rehabilitatori, asistenti