ZDENKO BROZNIĆ - BIOTERAPEUT

Doznali smo više o bioterapiji i karmičkoj dijagnostici i kako emocije utječu na zdravlje.