ZDRAVA PREHRANA

Po uzoru na program zdrave prehrane u vrtićima, Grad Rijeka je prošle godine započeo s uvođenjem zdravih obroka i u osnovne škole.