ŽUC

CESTE-RIJEKA d.o.o. Rijeka obavljaju radove održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na temelju sklopljenih ugovora s nadležnim upravama za ceste, te na temelju godišnjeg, odnosno mjesečnih planova održavanja. Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima