Naš Bakar, 15.7.2022.

Najnovija emsija posvećena je blagdanu Svete Margarete. Trojica Bakrana prvi su put u povijesti preplivali Bakarsku valu, u drugom dijelu emisije  tema je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra 

Kategorija