Emisije

Prevencijom do zdravlja

Tema: Zdravstvena ispravnost hrane-hacap, higijenski minimum - kontrole iste ili ne s obzirom na rad ugostiteljskih objekata, sigurnost hrane

Pročitaj više

K.D. Čistoća dodjeljuje vlastite spremnike kućanstvima

Na području Rijeke kreće prikupljanje otpada “od vrata do vrata” komunalno društvo čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada na način da se na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Pročitaj više

Prevencijom do zdravlja - Javnozdravstvene aktivnosti za promociju i unapređenje oralnog zdravlja

Tema: Javnozdravstvene aktivnosti za promociju i unapređenje oralnog zdravlja

Odjel socijalne medicine zadužen je i za: Aktivnosti zdravstvene informatike i statistike Aktivnosti zdravstveng odgoja i promocije zdravlja Gerontološke aktivnosti Aktivnosti za prevenciju nasilja Znanstveno-istraživačke aktivnosti

GOŠĆE: 1. HELENA GLIBOTIĆ KRESINA, voditeljica Odjela socijalne medicine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ

2. NEVENKA VLAH, Odjel socijalne medicine u NZZJZ PGŽ

Pročitaj više

Civilno društvo - Godišnju nagradu Općine Matulji za doprinos u kulturi dobila je Udruga Domoljub 1909 Rukavac

Tema: Godišnju nagradu Općine Matulji za doprinos u kulturi dobila je Udruga Domoljub 1909 Rukavac

GOŠĆA: 1. MARIJANA KALČIĆ, predsjednica Udruge Domoljub 1909 Rukavac

Mješoviti pjevački zbor „Štorija“ iz Rukavca dio je Udruge „Domoljub 1909.“ te postoji od 2011. godine.

UDRUGA DOMOLJUB 1909 RUKAVAC Mješoviti pjevački zbor “Štorija” osnovan je u proljeće 2011. godine i okuplja 20-tak članova. Dramsko –instrumentalno-plesno-scenska sekcija počela se sa radom početkom godine i pripremila čakavsku kantanu štoriju po nekadajnu „V Rukavac ni po kozu“ čija je premjera bila u sklopu manifestacije „Večer od kanta i štorije“. Likovna sekcija.

Pročitaj više

DOČEK 2021. NA KANALU RI

Ovoga puta zbog epidemioloških razloga zabranjeni su veliki koncerti i dočeci. No, mi na Kanalu Ri nismo odustali od ideje da vas zabavimo. Potrudili smo se da uz pjesmu, bez politike, korone i prirodnih katasrofa, u novu godinu uđemo veselo, s nadom u bolje sutra, u bolju 2021.

U novogodišnjoj emisiji pripremili smo kolaž s humanitarnih koncerata Sve za našu djecu te dva zabavna i popularna benda: L´amour i Super Cover band.

Voditelji programa bili su Sandi Bujan Cvečić i Larry Ambrozich.

Pročitaj više

Civilno društvo - 28.12.2020.

18. izdanje I Festivala, manifestacije koja pokazuje stvaralaštvo i postignuća djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom, ove je godine zbog pandemije koronavirusa predstavljeno u filmskom obliku.

Pročitaj više

Prevencijom do zdravlja - Mikrobiološki odjel obavlja javno-zdravstvenu i specijalističko konzilijarnu mikrobiološku djelatnost

Mikrobiološki odjel obavlja javno-zdravstvenu i specijalističko konzilijarnu mikrobiološku djelatnost od interesa za Primorsko-goransku županiju. Na Odjelu se provodi cjelovita rutinska bakteriološka obrada uzoraka, te niz mikoloških, parazitoloških, seroloških i molekularnih dijagnostičkih pretraga.

Mikrobiološki odjel sudjeluje u stručnim i znanstvenim ispitivanjima, te kao nastavna baza Medicinskog fakulteta provodi praktičnu i teorijsku edukaciju iz područja humane mikrobiologije.

GOŠĆA:
1. DOLORES PERUČ, dr.med., voditeljica Mikrobiološkog odjela
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

Pročitaj više

Obiteljsko nasilje u doba bolesti Covida 19

Obiteljsko nasilje u doba bolesti Covida 19 - uloga zdravstvenog sustava u zaštiti najranjivijih, tema predavanja u sklopu 22. riječkih dana bioetike - osim mjera pogoduju i drugi čimbenici poput ekonomskih i socijalnih stresora. Zdravstveni radnici imaju u toj priči ključno mjesto pa će se na temelju rezultata istraživanja predložiti nadogradnja sustava za zaštitu žrtava.

GOSTI:

1. doc.dr.sc. DALIDA RITTOSSA, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2. dr.sc. ROBERT DORIČIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

Pročitaj više

Opatijska kronika

Blagdani još nisu ni krenuli a vrijeme darivanja je počelo, barem kada je u pitanju Grad Opatija. Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić u pratnji suradnika razveselio je djelatnike KBC-a Rijeka, točnije mališane na Kantridi.

Pročitaj više