Učionica - 12.01.2022.

Sažetak Učionice 12.01.2022.
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe pred izmjenom? Što se njime propisuje? Odgojitelji kao nositelji odgojno - obrazovnog procesa, prva su stepenica zaštite prava svakog djeteta na sigurnost, zdravlje i kvalitetu odgojno - obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama.

Kategorija