Učionica - 27.10.2021.

Sažetak Učionice 27.10.2021.
Učiteljski fakultet u Rijeci obilježio 15 godina djelovanja. Koji su izazovi u obrazovanju odgojitelja i učitelja danas doznajemo od prodekanice za nastavu i studente izv. prof.dr.sc.Petre Pejić Papak, prodekanica za nastavu i studente na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Mali princ preveden je na više od 300 jezika i dijalekata pai na čakavštinu Hrvatskog primorja.

Kategorija