Žene su potplaćene, zlostavljane, iskorištavane

Žene su potplaćene, zlostavljane, iskorištavane. Poruka je to održanog performansa na Korzu u organizaciji udruga SOS Rijeka i Paritera.