U slučaju onečišćenja mora,jesu li službe spremne?Održana pokazna vježba na moru

 

 Dogodio se sudar brodova tu u Kvarnerskom zaljevu, iscurila je u ovom trenutku za nas neutvrđena količina pogonskog goriva, odvija se intervencija za moru.Tako je počela intervencija na moru,  srećom samo za potrebe vježbe kod iznenadnog onečišćenja mora.

Kategorija