Značajna ulaganja

Dovršeni kapitalni županijski projekti obnove rive u Malinskoj te ribarskog gata u Krku