Lara Pilepić, logopetkinja pokrenula je web stranicu za besplatnu logopedsku pomoć

Tema: Lara Pilepić, logopetkinja pokrenula je web stranicu za besplatnu logopedsku pomoć. Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece, odraslih i starijih osoba. Pomaže pojedincima u poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti (primjerice redukcija naglaska, korekcija izgovora, poboljšanje glasovnih kvaliteta vokalnih profesionalaca, rad s osobama iz dvojezičnih sredina i sl.)

Kategorija