Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Tema: Aktualnosti iz rada ŽUC-a PGŽ

GOST: 1. ROBERT MARŠANIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije