Ponovo je otvoren Covid centar u zgradi Klinike za neurologiju

U posljednjih mjesec dana KBC Rijeka ima značajno veći udio težih kliničkih slika,  25 do 30 posto hospitaliziranih ima tešku kliničku sliku i zahtijeva respirator ili neki drugi oblik mehaničke potpore disanju.

U KBC-u Rijeka od petka, 10. rujna ponovo je otvoren Centralni respiratorni centar u zgradi Klinike za neurologiju, a postojeći COVID odjel sa 60 postelja ostat će aktivan kao izolirani dio zgrade Klinike za ginekologiju i porodništvo.

 

KBC Rijeka u ovom valu bilježi relativno mali broj COVID bolesnika, ali s obzirom na okolnosti želimo biti pripremljeni za kvalitetan odgovor na svaki potencijalni scenarij. Pratimo epidemiološku situaciju i unaprijed planiramo organizaciju rada, kadrova i kapaciteta u cilju ostvarenja pune sigurnosti za naše, poručuju iz KBC Rijeka 

 

Iako su kapaciteti na postojećem COVID odjelu zasad i više nego dostatni za trenutni broj bolesnika, među oboljelima na liječenju u KBC-u Rijeka uočava se rast broja pacijenata kojima je, u odnosu na prethodne periode, potrebno intenzivno respiracijsko liječenje. I prosječna dob COVID-pacijenata sve je niža i sada iznosi 50 godina, pri čemu su gotovo svi bolesnici od COVID-a necijepljeni, osim sporadičnih slučajeva imunokompromitiranih osoba.

 

Za razliku od prethodnog vala, iako je riječ o relativno malom uzorku bolesnika, posljednjih mjesec dana KBC Rijeka ima značajno veći udio težih kliničkih slika, pa 25 do 30 posto hospitaliziranih ima tešku kliničku sliku i zahtijeva respirator ili neki drugi oblik mehaničke potpore disanju.

 

Upravo je uočeni trend povećanog udjela bolesnika na respiratorima, neinvazivnoj ventilaciji i sustavima visokog protoka kisika, jedan razloga što se KBC Rijeka odlučuje na širenje kapaciteta za liječenje COVID-pacijenata.

 

Uz ranije iskustvo i osiguranu infrastrukturu za liječenje poremećaja disanja u COVID-bolesnika na ukupno 250 postelja u KBC-u Rijeka, sigurnost za slučaj daljnjeg nepovoljnog razvoja epidemiološke situacije za naše je pacijente neupitna.

 

Tijek pandemije koja svakim danom otkriva svoja nova, nimalo bezazlena lica, još je jedan argument i poticaj za cijepljenje svih onih koji do sada to nisu učinili.(KBC Rijeka) 

Kategorija