Uspjeh riječkog medicinskog tima: Prvi put u Hrvatskoj ugrađena fistula za hemodijalizu bez kiruškog reza

U riječkom KBC-u po prvi puta je u srijedu, 21. rujna endovaskularnim putem ugrađena fistula za hemodijalizu bez kirurškog reza. Učinjena su dva zahvata, pacijentima je kreirana AV fistula za pristup hemodijalizi WavelinQ, a zahvat je izveden nakon pripreme i edukacije riječkih intervencijskih radiologa KBC-a Rijeka na čelu s dr. sc. Slavicom Kovačić pročelnicom Odjela za intervencijsku, kardiovaskularnu i neuroradiologiju u angiosali na Sušaku pod mentorstvom proktora prof. dr. Panagiotisa Kitroua iz grčkog Patrasa.

 

Uz multidisciplinarni tim koji čine instrumentarke, radiološki tehnolog, anesteziolog, anesteziološki tehničar, zahvat je uz asistenciju proktora izveo subspecijalist intervencijske radiologije dr. Lovro Tkalčić uz sudjelovanje kolege iz zagrebačke bolnice KBC Sestre milosrdnice dr. sc. Luke Novosela, gdje je zahvat izveden u utorak 20. rujna te doc. dr. Ivane Štule, također subspecijalistice intervencijske radiologije iz KBC-a Split gdje se zahvat izvodi 22. rujna.

 

“Radi se o velikom iskoraku u stvaranju AV fistula za dijalizu nekirurškim zahvatom koji do sada nije učinjen u Hrvatskoj. Zahvat je produkt intenzivne suradnje i edukacije nefrologa, vaskularnih kirurga i intervencijskih radiologa koji ujedno i izvode sam zahvat” – istakla je dr. sc. Slavica Kovačić pročelnica Odjela za intervencijsku, kardiovaskularnu i neuroradiologiju

Prema riječima dr. sc. Slavice Kovačić novom minimalno invazivnom metodom se omogućava pristup dijalizi, bez vidljivih ožiljaka koji nastaju nakon kirurške procedure. Koriste se dva fleksibilna magnetska katetera kojima se pomoću radiofrekventne energije endovaskularno načini AV fistula. Endo arteriovenska fistula (endoAVF) omogućava više opcija u pristupu, stvaranju i kanuliranju za dijalizu bolesnika koji ovise o njoj. Također je potreban manji broj reintervencija nakon formiranja fistule unutar jedne godine od zahvata.

Sam zahvat se odvija posebnom metodom koja se naziva Seldingerova tehnika i predstavlja značajnu inovaciju.

Kategorija