Učionica - 11.05.2022.

Studentski smještaj

Predstavljamo vam dva studentska naselja u Rijeci,te donosimo važne informacije uz pomoć kojih studenti mogu ostvariti pravo na smještaj u domu.

Kategorija