30. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke obilježilo neslaganje oko organizacije sjednice. Zbog epidemiološke situacije, u vijećnicu je mogao samo dio vijećnika, a ostali su je pratili putem web stranice.

Kategorija