Inauguriran obnovljeni jedrenjak Lošinjski loger Nerezinac

Od 2015. godine Primorsko - goranska županija je zajedno s partnerima iz Slovenije i Italije krenula u projekt Mala barka 2 u sklopu koje je obnovljeno 8 tradicijskih plovila dok je nastavku projekta Arca Adriatica obnovljeno ili izgrađeno 9 barki.