Karolina Riječka spasila grad

Uprizorenjem povijesne bitke Karolina Riječka baš kao i 1813. godine, spasila grad od potpunog razaranja engleskih vojnika.

Kategorija