Vremenske neprilike uzrokovale su 5 prometnih nesreća

Vremenske neprilike uzrokovale su 5 prometnih nesreća na području Primorsko-goranske županije. Tri u riječkom prstenu, a dvije u Gorskom kotaru.

Kategorija